taxar

Accessory
Homòfon: texà
Etimologia: del ll. taxare, íd. 1a font: 1254
Body
    verb transitiu
  1. Posar una taxa.
  2. Fixar, per part de l’autoritat, el preu o el límit a què hom ha de vendre (una mercaderia), com també l’import (d’un dret a percebre). La benzina està taxada pel Govern.
  3. Fixar la mesura (d’una cosa a prendre, a consumir). Taxar el pa. Taxar el menjar a un malalt.
  4. taxar de figuradament Imputar. Taxar algú de negligència.