-tècnia

Body
Forma sufixada del mot grec tékhnē, que significa ‘art, tècnica’. Ex.: aerotècnia.