tele-

Body
  1. Forma prefixada de l’adverbi grec tē͂le, que significa ‘lluny’. Ex.: teleobjectiu, telegrafia.
  2. Forma prefixada que indica relació o connexió amb la televisió. Ex.: televident, telediari.