temor

Accessory
Etimologia: del ll. tĭmor, -ōris, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
    masculí o femení
  1. Estat d’ànim del qui tem algú o alguna cosa, el fet de témer. El temor de la mort. Aquelles paraules li van fer perdre tota la temor.
    1. Respecte, veneració. Temor reverencial envers els pares.
    2. temor de Déu religió Sentiment de veneració, reverència i respecte envers Déu.