tendir

Accessory
Etimologia: del ll. tendĕre ‘estendre’, cat. ant. tendre
Body
verb intransitiu Tenir una tendència o propensió cap a un fi o un objecte, a moure’s en una determinada direcció. Tendir al bé, al mal. Tots els cossos tendeixen devers el centre de la Terra. Tendeix a fer mal temps.