terra-aire

Accessory
Partició sil·làbica: ter_ra-ai_re
Body
adjectiu invariable armament Dit de qualsevol tipus de míssil llançat o disparat des de terra contra un objectiu aeri.