terrabastall2

Accessory
Etimologia: potser alteració de barrastral per encreuament amb trabuna/trebuna, íd., variant de tribuna, a través d’un *trabastarral i, amb metàtesi, terrabastal(l)
Body
    masculí construcció
  1. Construcció rural feta de tres parets, oberta pel davant, i que conté una planta baixa per a guardar-hi carros i eines del camp i un pis format de fustes i cobert de teulada o llosat per a guardar-hi palla o farratge per al bestiar i deixar-lo assecar pel contacte amb l’aire.
  2. barrastral 2.
  3. En algunes cases de pagès, especialment a l’Empordà, pis superior, sota teulada, fet de fustes, destinat a guardar-hi herba i que serveix també de dormitori.
  4. Divisió superior de les dues en què és dividit parcialment un apartament, una habitació o, sovint, un corredor per un sostre fet a una certa altura del soler; entresolat.  5. Vegeu també:
    terrabastall1