testicle

Accessory
Etimologia: del ll. testĭcŭlus, íd., dimin. de testis ‘testimoni’ 1a font: s. XV
Body
    masculí anatomia animal
  1. Gònada masculina que produeix els espermatozoides i, en els vertebrats, les hormones sexuals.
  2. testicle ectòpic Testicle en situació anormal (abdominal, inguinal o perineal).