textura

Accessory
Etimologia: del ll. textura, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
  femení
  1. indústria tèxtil Disposició i ordre dels fils i passades d’un teixit.
  2. figuradament literatura Estructura d’una obra literària. La textura d’un poema. Textura dramàtica.
  1. Manera com estan disposades les parts o partícules que componen una cosa.
  2. Conjunt de característiques visuals i tàctils de la superfície d’un material, un objecte, una figura, etc. Un paper de textura rugosa. Un quadre ric en textures.
  3. alimentació, indústries alimentàries Conjunt de propietats físiques d’un aliment que depenen de la disposició i les característiques fisicoquímiques (densitat, viscositat, tensió superficial) i biològiques de les partícules que l’integren.
  4. pedologia En un sòl, proporció de les diverses fraccions.
  5. petrografia Aspecte microscòpic i de vegades macroscòpic que hom pot observar a la superfície llisa d’una roca homogènia o d’un agregat mineral.