tiberi

Accessory
Etimologia: probable al·lusió a l’emperador romà Tiberi per les seves fartaneres i orgies, reforçada per l’influx de mots com tibar, tip, atipar i el sufix derivatiu de mots com captiveri, encanteri, vituperi 1a font: 1839, DLab.
Body
masculí col·loquialment Àpat suculent.