tifus

Accessory
Etimologia: del gr. tỹphos ‘vapor; estupor’ 1a font: 1864, DLab.
Body
    masculí patologia
  1. Malaltia que produeix estupor.
  2. Nom comú d’un grup de malalties infeccioses causades per diverses rickèttsies.
  3. tifus abdominal Febre tifoide.
  4. tifus endèmic (o murí) Tifus causat per Rickettsia mooseri.
  5. tifus endèmic benigne Forma benigna del tifus epidèmic que és considerada com una recaiguda molt tardana del tifus exantemàtic clàssic. És anomenat també malaltia de Brill.
  6. tifus epidèmic (o exantemàtic) Malaltia infecciosa aguda de caràcter epidèmic en les èpoques de fam i misèria, causada per Rickettsia prowazekii, que es caracteritza per febres molt altes i contínues, per un exantema generalitzat i per trastorns nerviosos i mentals.
  7. tifus groc Febre groga.