tirania

Accessory
Partició sil·làbica: ti_ra_ni_a
Etimologia: de tirà 1a font: s. XIV, Eiximenis
Body
    femení
  1. història i ciències polítiques Poder d’una sola persona exercit d’una manera opressiva.
  2. figuradament
    1. Autoritat opressiva, abús de poder.
    2. Domini abassegador exercit per una passió, etc., sobre la voluntat.