tocar

Accessory
Homòfon: tucà
Etimologia: d’origen onomatopeic, possiblement existent ja en el ll. vg., al·lusiu al so de qualsevol objecte batut, copejat 1a font: s. XII
Body
  verb
 1. transitiu
  1. Fer que la mà, els dits o una altra part exterior del cos entri en contacte amb quelcom i en sigui afectat el sentit del tacte. Toca-la: ja veuràs que fina que és.
  2. Entrar en contacte amb algú o amb alguna cosa per mitjà d’un objecte que hom maneja. Vaig tocar aquella serp amb el bastó i no es va moure.
  3. Aplicar la pedra de toc o una barreta de metall fi a una peça d’or o d’argent per a reconèixer la porció de metall fi que conté.
  4. figuradament Cobrar, rebre, diners o una cosa equivalent. No n’he tocats ni cinc.
  5. figuradament Experimentar, adquirir, coneixement directe d’una cosa. Hem obrat precipitadament, i ara en tocarem les conseqüències.
  6. fer tocar (a algú una cosa) amb la mà figuradament Donar-li’n proves evidents.
  7. no tocar No fer d’una cosa l’ús o l’abús que suposa establir-hi contacte. Fa un any que no he tocat cap llibre.
  8. toca-la! Donem-nos les mans.
  9. tocar el cavall Pegar-li, colpir-lo, amb els esperons o el fuet perquè acceleri el pas.
  10. tocar ferro (o fusta) figuradament ocultisme Prevenir-se contra la mala sort.
 2. pronominal
  1. Estar en contacte dues coses. Les boles es tocaven.
  2. geometria Una línia o una superfície ésser tangent a una altra. La corba a i la recta b es toquen en el punt M.
  3. figuradament Els extrems es toquen.
 3. intransitiu
  1. Arribar, atènyer. El sol hi toca de bon matí. Mira que no li toqui l’aire.
  2. Ésser alguna cosa en contacte amb una altra, ésser nul·la la distància entre elles. Amb el cap tocàvem al sostre.
  3. En un viatge o camí, fer una aturada incidental, arribar de pas en un punt. Passant per aquesta carretera, no tocarem pas a Isona.
  4. a tocar locució adverbial Molt a prop.
  5. no tocar de peus a terra figuradament No adonar-se de la realitat, ésser il·lús.
  6. no tocar-hi figuradament No entendre una cosa tal com és. En aquest punt no hi toques.
  7. no tocar-hi figuradament Mancar el seny. Ja no hi toca gaire.
  8. tocar-hi figuradament Encertar a comprendre una cosa, entendre-la tal com és.
  1. transitiu Afectar una cosa directament, amb capacitat per a modificar-la o per a influir-hi. T’ha tocat molt el sol. Mira que no et toqui l’aire, el fred.
  2. pronominal Passar-se, fer-se malbé. Aquest vi ja es toca.
  3. pronominal Tornar-se boig, perdre l’enteniment. No li’n feu cas, que s’ha tocat.
  4. tocar-se de l’ala (o del bolet) figuradament Tornar-se boig; tocar-se.
  1. transitiu Encertar alguna cosa amb un cop, amb un tret, etc., ferir. Tocar el blanc. He tirat a una llebre, però no l’he tocada.
  2. pronominal Produir-se un animal una tocadura. La gallina s’ha tocat.
  3. tocar el viu (a algú) Ferir algú en la part més sensible.
 4. transitiu figuradament
  1. Abordar, tractar, en un discurs, en una conversa, en una obra, etc. El seu discurs no va tocar la qüestió religiosa.
  2. Tractar en, comerciar en. Aquest botiguer toca massa articles.
  3. Dir alguna paraula, fer algun acte, que pugui desplaure o perjudicar. De mi, en podeu dir el que vulgueu, però no toqueu el pare!
  4. tocar el cor (a algú) Desvetllar-li un sentiment de compassió, de tendresa, de penediment.
  5. tocar l’honor (d’algú) Ofendre’l.
 5. transitiu
  1. Treure del seu lloc. No trobo les claus al seu lloc: qui les ha tocades?
  2. Introduir petites modificacions en una obra cercant de millorar-la, etc., retocar. Encara has de tocar una mica aquesta pintura.
 6. intransitiu
  1. Pertànyer a algú una cosa per dret, en un repartiment, etc. Es van repartir els objectes robats i a ell li tocà un rellotge. En el darrer sorteig ens va tocar la grossa.
  2. Ésser de la seva obligació o càrrec. Ara et toca a tu de fer la guàrdia.
 7. transitiu
  1. música Fer sonar un instrument músic. Tocar el piano.
  2. música Executar una peça de música. L’orquestra ha tocat la cinquena simfonia de Beethoven.
  3. usat absolutament Aquest violinista toca millor que l’altre.
  4. usat absolutament especialment Una campana, una corneta, etc., fer sentir els sons indicadors d’un moviment a fer, d’una cerimònia a celebrar, etc. Tocar a morts, a missa. Tocar a foc, a sometent.
  5. Tocar hores. Ara toquen la una. Toquen les tres.
  6. tocar a anar-se’n (o a fugir) figuradament Arribar el moment d’anar-se’n, de fugir.
  7. tocar a penedits figuradament Penedir-se.
  8. tocar el botet (a algú) Fer-li dir amb habilitat allò que volia tenir en secret.
  9. tocar el dos Anar-se’n.
  10. tocar hores Un rellotge, una campana, fer sentir els sons indicadors de les hores.
  11. tocar la corda sensible (a algú) figuradament Retreure a algú allò que li és més sensible.
  12. tocar l’orgue figuradament indústria tèxtil Entre teixidors, fer avançar dents de la roda del collador del teler mecànic per tal d’accelerar la fabricació de la roba.
  13. tocar moltes tecles figuradament Tractar molts afers, intervenir en moltes coses.