tolerar

Accessory
Etimologia: del ll. tolerare, íd. 1a font: 1399
Body
    verb transitiu
  1. Suportar en els altres quelcom que hom desaprova, usant indulgència, no prohibint-ho o no impedint-ho. Són mancaments que no es poden tolerar.
  2. Deixar passar sense consentir-ho expressament. El govern no hauria de tolerar aquestes manifestacions.
  3. medicina i farmàcia, indústria farmacèutica Resistir sense dany l’acció d’una metzina, d’un medicament, d’una droga, etc. És un menjar que el meu estómac no tolera.