tondo

Body
masculí art Element decoratiu, esculpit o pintat, de forma circular i generalment de tema religiós, típic del Renaixement italià.