top-secret*

Accessory
[Abans de l’Ortografia de l’IEC del 2017 s’escrivia top secret]

Pronúncia: tɔ̀psɛ́kɾet
Etimologia: mot angl., comp. de top ‘del més alt nivell, el més important’ i secret, del fr. secret
Body
locució adjectiva Locució que significa ‘absolutament secret’ i que hom fa servir per indicar que un document oficial, una notícia, etc., és absolutament confidencial.