topologia

Accessory
Partició sil·làbica: to_po_lo_gi_a
Etimologia: de topo- i -logia
Body
femení topologia Part de la matemàtica que estudia aquelles propietats dels conjunts de punts de la recta, del pla, de l’espai o d’espais de dimensions superiors que no són alterades per les transformacions contínues.