tortuga

Accessory
Etimologia: cat. ant. i dial. tartuga, del fem. del ll. td. tartarūchus ‘dimoni’, i aquest, del gr. tartaroũkhos ‘habitant del Tàrtar o infern’, per la personificació del mal i els heretges que els antics feien de l’animal en el llot 1a font: s. XIV
Body
  femení
 1. zoologia
  1. Nom donat a qualsevol rèptil de l’ordre dels quelonis.
  2. tortuga babaua Tortuga careta.
  3. tortuga carei Carei.
  4. tortuga careta Rèptil queloni de la família dels quelonídids (Caretta caretta), de dorsal cordiforme i recobert de plaques còrnies juxtaposades.
  5. tortuga de Florida Rèptil queloni de la família dels emídids (Trachemys scripta elegans), de color verd fosc amb taques groges al cap, al coll i a les extremitats i una franja vermella darrere els ulls, originària del sud de l’Amèrica del Nord i molt popular com a animal domèstic.
  6. tortuga de Hermann Tortuga terrestre de la família dels testudínids (Testudo hermanni), de color grogós amb taques fosques, que s’alimenta de vegetals i fa estralls en camps de patates.
  7. tortuga de jardí Tortuga grega.
  8. tortuga de jardí per extensió Tortuga de Hermann.
  9. tortuga d’estany Nom donat a diverses tortugues dels gèneres Emys i Mauremys, que habiten en aigües dolces, entre les quals cal destacar Emys orbicularis, Mauremys caspica i Mauremys leprosa.
  10. tortuga elefantina Tortuga terrestre de la família dels testudínids (Testudo elephantina), que viu en grups i és apàtica i poc intel·ligent.
  11. tortuga franca Tortuga verda.
  12. tortuga grega Tortuga terrestre de la família dels testudínids (Testudo graeca), amb la cuirassa dorsal més bombada que la de Hermann, cua sense tubercle corni, i de color groc verdós.
  13. tortuga llaüt Tortuga marina de la família dels dermoquèlids (Dermochelys coriacea), amb la cuirassa recoberta d’una pell coriàcia, de color negrós i molt bona nedadora.
  14. tortuga verda Tortuga marina de la família dels quelonídids (Chelonia mydas), amb les potes anteriors més desenvolupades que les posteriors, cua molt curta, neda a la superfície de l’aigua i s’alimenta de vegetals.
 2. per analogia
  1. Nom donat a diverses coses que per llur forma s’assemblen a una tortuga.
  2. construcció Teula més curta i més encorbada i fonda que les ordinàries, emprada en la construcció de canals de teulada.
  3. història militar Formació dels legionaris romans consistent a apinyar-se amb l’escut sobre el cap per protegir-se en acostar-se a la muralla enemiga.
 3. a pas de tortuga Molt lentament. Avançar a pas de tortuga.