tossa

Accessory
Etimologia: d’origen incert, probablement d’un preromà hispànic *taucia ‘rabassa’ 1a font: 1805
Body
    femení
  1. Volum que presenta algú o alguna cosa. Quina tossa fa aquesta dona!
    1. geomorfologia Elevació del terreny ampla i ondulada.
    2. per analogia Centre urbà de considerable extensió que és notori en un paisatge agrícola.