tradicionalista

Accessory
Partició sil·làbica: tra_di_ci_o_na_lis_ta
Etimologia: de tradicional 1a font: 1888, DLab.
Body
adjectiu i masculí i femení Que professa el tradicionalisme.