trampolí

Accessory
Homòfon: trempolí
Etimologia: de l’it. trampolino, íd., de la mateixa arrel onomatopeica de trampa 1a font: c. 1900
Body
    masculí
  1. esports
    1. Post flexible fixada per cada cap o només per un cap i emprada en gimnàstica i natació per a augmentar la impulsió del qui salta botant-hi al damunt.
    2. En l’esquí, pla inclinat, recobert de neu, de 70 i 90 metres de longitud, amb un pendent de perfil adequat per a proporcionar l’impuls necessari als saltadors.
    3. En l’esquí aquàtic, pla inclinat que sura sobre l’aigua, convenientment ancorat, que proporciona l’impuls ascendent als saltadors.
  2. figuradament Allò que dona impuls, que ajuda a aconseguir un objectiu, uns determinats resultats. Aquesta pel·lícula li ha servit de trampolí per al mercat nord-americà.