trescar

Accessory
Etimologia: del germ. gòt. thrĭskan ‘batre, batollar’, d’on es passà a significar ‘saltironar, picar de peus’ 1a font: s. XIV
Body
    verb intransitiu
  1. apicultura Anar i venir les abelles del rusc a les plantes que els forneixen l’aliment.
  2. Caminar, treballar, afanyosament, apressadament. Trescar per la muntanya. Avui descansarem, però demà ens tocarà de trescar. Aquí no feia gran cosa, però allà ja el fan trescar!
  3. turisme, viatges i esports Fer un tresc.