treslliures

Accessory
Partició sil·làbica: tres_lliu_res
Body
masculí ictiologia Peix teleosti de l’ordre dels perciformes, de la família dels serrànids (Serranus hepatus), molt semblant al serrà, però més petit, amb aletes ventrals negres, i que habita als fons rocallosos i sorrencs.