tret1

Accessory
Etimologia: del ll. tractus, part. de trahĕre ‘arrossegar, estirar’ 1a font: s. XIII, Desclot
Body
  masculí
  1. armament Descàrrega d’una arma de foc o altra que llança projectils; tir. Vaig sentir un tret d’escopeta.
  2. Trajectòria que descriu el projectil llançat. Tret directe, desviat.
  3. Distància que pot recórrer un projectil. Era a penes a un tret d’escopeta.
  4. per extensió Distància que separa dos punts. D’ací a casa encara hi ha un tret.
  5. figuradament Distància, diferència. Del que diu al que fa hi ha un gran tret.
  6. a llarg tret Tard o d’hora.
  7. a tret de pedra (o de gargall) Molt a prop.
  8. errar el tret figuradament Enganyar-se en un judici, una apreciació, un propòsit, etc.
  9. sortir (a algú) el tret per la culata figuradament Sortir-li malament una cosa, al revés de com s’esperava.
  1. Cadascuna de les línies del rostre. Els trets fins de la seva fisonomia.
  2. a grans trets locució adverbial En poques paraules, sense entrar en detalls.
  1. Qualitat significativa, característica.
  2. fonètica, fonologia Unitat última en l’anàlisi fonològica de la llengua i que, juntament amb d’altres, constitueix un fonema.
  3. tret cultural antropologia Unitat material o immaterial, reduïda i identificable, que pertany a una cultura determinada.
  4. tret distintiu (o pertinent) fonètica, fonologia Tret fonològic que marca la diferència entre els fonemes d’una llengua. 1. Vegeu també:
  tret2