tria

Accessory
Partició sil·làbica: tri_a
Etimologia: de triar 1a font: 1363
Body
    femení
  1. Acció de triar;
  2. l’efecte.