tricotomia

Accessory
Partició sil·làbica: tri_co_to_mi_a
Etimologia: del gr. trikhotomía ‘partició en tres’, der. de trikhótomos ‘partit en tres’
Body
femení Divisió en tres parts.