trifurcar

Accessory
Etimologia: formació culta analògica sobre la base del ll. trifurcus, -a, -um ‘de tres puntes o branques’
Body
    verb
  1. transitiu Dividir en tres branques.
  2. pronominal Dividir-se en tres branques. Allí el camí es trifurca.