trisecar

Accessory
Etimologia: de tri- i el ll. secare ‘tallar’
Body
    verb transitiu
  1. Dividir en tres parts, especialment si són iguals.
  2. geometria Fer la trisecció d’un angle.