-trop
| | -tropa

Body
Forma sufixada del mot grec trópos, que significa ‘gir, volta’. Ex.: al·lòtrop, anàtrop.