tropa

Accessory
Etimologia: del cast. tropa, i aquest, del fr. troupe ‘colla d’animals o de gent’, der. segurament regressiu de troupeau, fr. ant. tropel ‘ramat’, dimin. de trop, primer ‘ramat’, després ‘molt, massa’, probablement del fràncic *throp ‘aplec’ 1a font: 1696, DLac.
Body
  femení
 1. Grup de gent d’armes.
 2. organització militar
  1. Conjunt de militars que no tenen comandament —o en tenen molt poc— i que formen la base dels exèrcits.
  2. classe de tropa A l’estat espanyol, cadascuna de les diverses classes que integren la tropa: cornetes, tambors, soldats, caporals i caporals primers.
  3. fer tropa figuradament Fer patxoca, fer-se admirar pel seu aspecte o tarannà ufanós, exuberant, reeixit.
 3. col·loquialment Conjunt de persones aplegades.