tropical

Accessory
Etimologia: de tròpic 1a font: 1803, DEst.
Body
    adjectiu
    1. Relatiu o pertanyent als tròpics.
    2. Situat entre els dos tròpics.
  1. per extensió Dit d’un clima molt calorós.
  2. regions tropicals geografia i biogeografia Regions que formen part de la zona càlida de la Terra.