truja

Accessory
Etimologia: del ll. td. troia, íd., probablement d’una base cèlt. *trŏgĭa, possible modificació del cèlt. comú *torkos ‘porc, senglar’ 1a font: 1071
Body
    femení
  1. zoologia Porc femella.
  2. ictiologia Porc marí.