tustar

Accessory
Etimologia: d’origen onomatopeic, expressió del so tus-tus de picar alguna cosa 1a font: s. XVII
Body
    verb
  1. transitiu Colpejar, pegar. Em va tustar el cap com a càstig.
  2. tustar a la porta Trucar-hi picant amb els nusos dels dits.