últimament

Accessory
Etimologia: de últim 1a font: s. XIV, Pere III
Body
    adverbi
  1. En darrer lloc, després de tots els altres.
  2. Darrerament, ara fa poc, recentment. Últimament s’ha parlat molt d’això.