ultrapassar

Accessory
Etimologia: de ultra- i passar 1a font: s. XIV, Llull
Body
    verb transitiu
  1. Anar més enllà d’un límit. El líder dels desterrats fou el darrer a ultrapassar la frontera. Amb aquesta malifeta has ultrapassat el límit del que era tolerable.
  2. Estar per sobre d’algú o d’alguna cosa en quantitat, qualitat, etc., sobrepujar. En Pau ultrapassa en dos dits, de dos dits na Joana.