urbanitat

Accessory
Etimologia: del ll. urbanĭtas -ātis, íd. 1a font: 1696, DLac.
Body
femení ensenyament Qualitat de la persona que posseeix bones maneres, que conviu en grup respectant la personalitat d’altri i que observa les normes de convivència i de tracte social.