vall-de-rourà
| | vall-de-rourana

Accessory
Partició sil·làbica: vall_de_rou_rà
Body
adjectiu i masculí i femení De Vall-de-roures (Matarranya).