vàlvula

Accessory
Etimologia: del ll. valvŭla ‘beina’, dimin. de valva ‘batent d’una porta’ 1a font: 1839, DLab.
Body
  femení
 1. tecnologia
  1. Dispositiu que serveix per a regular el flux d’un líquid, d’un gas, d’un corrent d’electrons, etc., o que els permet de circular en un determinat sentit d’una conducció, tot impedint-los de fer-ho en el sentit contrari.
  2. especialment Mecanisme que és disposat en una canonada, en una cambra, etc., per tal de regular, interrompre o restablir el pas d’un fluid.
  3. Element o òrgan obturador d’una vàlvula.
  4. vàlvula de boia (o de flotador) Vàlvula que, mitjançant un flotador col·locat a l’extrem d’una palanca, obtura l’entrada d’aigua de certs dipòsits en funció del nivell d’aigua que assoleixen.
  5. vàlvula de seguretat Tap ajustat per un contrapès o per un ressort en un orifici a les calderes de vapor, als dipòsits de gasos comprimits, etc., de manera que si la pressió resulta excessiva s’obre, vencent l’esforç del contrapès o del ressort, i permet l’expansió del fluid tot evitant que el recipient pugui esclatar.
  6. vàlvula electrònica electrònica Tub electrònic, especialment el destinat a fer una rectificació.
 2. anatomia animal
  1. Òrgan muscular, conjuntiu o dèrmic, que permet el tancament i l’obertura d’algun orifici.
  2. vàlvula del cor Cadascuna de les vàlvules auriculoventriculars i semilunars de les cavitats cardíaques.
  3. vàlvula espiral Òrgan de l’intestí dels peixos condrictis i dels osteïctis dels ordres dels amiformes, acipenseriformes, lepisosteïformes, polipteriformes i peixos dipnous, format per un replec intern que augmenta la superfície d’absorció.
  4. vàlvula ileocecal (o de Bauhin) Vàlvula situada entre l’ili i el cec.
  5. vàlvula semilunar (o sigmoide) Cadascun dels tres replecs en forma de mitja lluna existents a l’inici de l’artèria aorta i del tronc pulmonar.
 3. vàlvula d’escapament (o simplement vàlvula) figuradament Mitjà d’expansió o de contenció d’un sentiment, un pensament, etc. El futbol és la vàlvula d’escapament del seu mal geni.