variu

Accessory
Partició sil·làbica: va_riu
Etimologia: del ll. varix, -ĭcis, íd.
Body
femení patologia Variça.