vast
| | vasta

Accessory
Homòfon: bast
Etimologia: del ll. vastus, -a, -um ‘desert, devastat; immens, desmesurat’ 1a font: 1696, DLac.
Body
    adjectiu
  1. D’una gran extensió. Una vasta regió.
  2. figuradament Una vasta cultura. Vastos coneixements.