venda2

Accessory
[Abans de l’Ortografia de l’IEC del 2017 s’escrivia vénda]

Pronúncia: béndə
Body
    femení dialectal
  1. Tanda, torn.
  2. Partida dels antics quartons d’Eivissa i, des de llur creació l’any 1785, de les modernes parròquies o termes rurals d’Eivissa i de Formentera, que comprèn diverses caseries disseminades.  3. Vegeu també:
    venda1