verbenàcies

Accessory
Partició sil·làbica: ver_be_nà_ci_es
Body
    femení botànica
  1. plural Família de tubiflores que comprèn plantes herbàcies o llenyoses, de fulles simples, oposades o verticil·lades, flors zigomorfes, tubulars i corbades, reunides en inflorescències racemoses i cimoses, i fruits en drupa.
  2. singular Planta de la família de les verbenàcies.