verga

Accessory
Etimologia: del ll. vĭrga, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
    femení
    1. Vara, rama prima neta de fulles i llisa.
    2. especialment Branqueta prima i envescada que hom empra per a caçar ocells.
  1. anatomia animal Penis.
  2. botànica Sarga.
  3. construcció naval Cadascuna de les perxes, generalment cilíndriques, que, disposades a la cara de proa d’un pal o d’un masteler, serveixen per a envergar-hi una vela.
  4. plural indústria tèxtil Conjunt de dos o més vergançons amb què hom treballa en vergassejar.