vesc

Accessory
Etimologia: del ll. vĭscum, íd. 1a font: s. XIII
Body
    masculí
  1. botànica Subarbust dioic hemiparàsit de la família de les lorantàcies (Viscum album), de fulles oposades, oblongues i groguenques, flors groguenques en glomèruls cimosos axil·lars i fruits en baia arrodonida.
  2. Matèria apegalosa treta del vesc, que serveix per a enganxar.