vionar

Accessory
Partició sil·làbica: vi_o_nar
Etimologia: de vió
Body
verb transitiu Fer vions, especialment a un teixit.