visceral

Accessory
Etimologia: de víscera 1a font: s. XV, Roís
Body
  adjectiu
 1. anatomia animal
  1. Relatiu o pertanyent a les vísceres.
  2. esquelet visceral Esquelet de suport de les estructures branquials i mandibulars dels ciclòstoms i peixos, a partir del qual deriven molts elements de l’esquelet d’altres vertebrats.
 2. figuradament
  1. Profund, arrelat, íntim. Sentia un odi visceral.
  2. Irracional, no controlat pel raonament. Comportament visceral. Persona visceral.