visir

Accessory
Etimologia: del turc vezir, i aquest, de l’àr. wäzîr, íd., der. de wázar ‘dur una càrrega’ 1a font: 1803, DEst.
Body
masculí En alguns països islàmics, ministre.