voral

Accessory
Homòfon: boral
Compareu: l'acc. 2 amb vorada 2 3 i amb vorera 1
Etimologia: de vora 1a font: s. XX, Oller
Body
    masculí
  1. Vora, ribera. Anirem pel voral del riu.
  2. carreteres Franja de terreny pla, pavimentada o no, d’una via interurbana, que fa de contenció del ferm de la calçada i dona un marge de seguretat als vehicles i als vianants.