vos

Accessory
Etimologia: del ll. vōs (acusatiu), íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
pronom Forma que adopta el pronom us quan va immediatament darrere d’un verb acabat en consonant o en u semivocal. S’esforcen a donar-vos la raó. Estimeu-vos els uns als altres. Emporteu-vos-el.