vosaltres

Accessory
Partició sil·làbica: vos_al_tres
Etimologia: de vós i altres, composició sorgida per a distingir més bé l’interlocutor sing., expressat amb vós, tractament de cortesia’, de l’interlocutor pl.; per analogia amb vosaltres es formà nosaltres per emfatitzar l’oposició entre la persona a qui es parla i el grup al qual pertany el qui parla
Body
pronom Pronom personal de segona persona del plural.